Rodzicielstwo dające życie

 

 ... Jestem zdania, i to całkiem poważnie, że nigdy dzieci nie mogą zrobić rodzicom takiego wstydu, jak rodzice dzieciom.

Jan Kurczab 

 

 

 

 

 

 

 Wychowanie dzieci nie wymaga specjalnych uprawnień, zdania egzaminów  czy uzyskania odpowiednich dyplomów. Jest to jednak chyba jedno z największych wyzwań przed jakim stajemy w dorosłym życiu. Od jego wyników  zależy przyszłość naszych dzieci i dziedzictwo,które będą przekazywać następnym pokoleniom.

Rodzicami stajemy się z chwilą narodzin naszego dziecka i jesteśmy nimi przez całe życie. Czasami zastanawiamy się czy jesteśmy przygotowani do tego by je dobrze wychować. Często myślimy: czy nie byłoby wspaniale by dzieci rodziły się z odpowiednią instrukcją obsługi? Poszukujemy wiedzy w poradnikach, czasopismach, filmach, telewizji, słuchamy porad różnych osób i wielokrotnie nadal nie wiemy jak postępować.

Dobrą wiadomoscią jest, że Instrukcja Obsługi Dzieci jest dostępna !!!!!

Bóg obdarza nas potomstwem, zna je najlepiej, wie doskonale czego im potrzeba do wzrostu i rozwoju, dlaczego więc nie skorzystać z Jego rad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możecie pomóc swojemu dziecku poznać i wypełnić jego misję na ziemi , od najmłodszych lat po dorosłość.

 

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam  o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”

(Jer.29:11).


 

RODZICIELSTWO DAJĄCE ŻYCIE to kurs uczący Bożych zasad wychowania.

Tematami spotkań są między innymi:


 • Właściwe relacje dzieci i rodziców.


 • Droga do poznania Bożego planu dla każdego dziecka.


 • Miłość a dyscyplina.


 • Jak zrozumieć własne dzieci.

 

 •  Prowadzenie dzieci do dojrzałości, poznania i wypełnienia ich życiowej misji.

         

     

   

          Rodzicielstwo Dające Życie to kurs, mogący zmienić wasze życie rodzinne na zawsze.

          Zapraszamy ;)))