Podstawowe zasady 2=1Zasady na których oparta jest misja są:

-  Niezmienne
-  Wyznaczają kształt i kierunek służby
-  Wyznaczają co może być zmienione a co nie

-  Pomagają zidentyfikować powołanie
-  Są podstawą do rozwoju i pomnażania

Podstawowe zasady 2=1


 


1. Wszystko co robimy musi wskazywać ludziom na prowadzenie - kierownictwo Jezusa

Prawdy Biblijne prowadzą do Tego który jest Prawdą.

Naszym zadaniem jest pogłębiać relację innych z Jezusem, a nie sprawić by polegali czy byli zależni od nas.

Patrzymy na ludzi i sytuacje oczami wiary.2. Duch Święty swoją mocą buduje pełne mocy domy
   

Po narodzeniu na nowo kolejnym doświadczeniem, w życiu wierzących jest wypełnienie mocą Ducha  Świętego (Dz.1.8).

Moc Ducha Świętego zmienia wierzącego w jego wnętrzu (owoc Ducha) i wypływa na zewnątrz (dary Ducha).

Trwałe zmiany odbywają się na poziomie duchowym nie intelektualnym.3. Małżeństwo jest przymierzem

Odzwierciedla związek (przymierze) między Jezusem a Kościołem.

Każdy z partnerów zgadza się być wiernym i dochować warunków przymierza niezależnie od okoliczności  czy postawy drugiej strony.

Jest bezwarunkowe.

Trwa do śmierci.4. Podstawą Bożego planu dla Małżeństwa jest związek kobiety i mężczyzny 


Bóg pragnie by rodziny wychowywały synów i córki na podobieństwo Ojca.

Wszystkie dziedziny życia rodzinnego są wynikiem relacji małżeńskiej i również wpływają na tą relację.

Zajmowanie się sprawami rodziny musi obejmować rozwój zdrowego małżeństwa.5. Jesteśmy powołani by czynić uczniami wszystkie narody

Uczniostwo to coś więcej niż rozsiewanie (przekazywanie) informacji.

Uczniostwo to szkolenie, formowanie i odpowiedzialność.

       - Formowanie to przedstawienie modelu działania a nie doskonałość w życiu uczniów.

Uczniostwo opiera się na relacjach.6. Jesteśmy powołani by wydawać owoce i pomnażać zasiewy


Wszyscy jesteśmy powołani by rodzić owoc i pomnażać.

Naszym zadaniem na ziemi jest dawać innym to co dostaliśmy od Boga.

Dary i talenty ludzi są różne ale wszyscy powinniśmy je pomnażać.

Każdy w 2=1 powinien zarówno służyć jak i czynić uczniami.7.  W chwili zawarcia małżeństwa indywidualne cele i dążenia małżonków zostają połączone


Mąż i żona są na równi powołani przez Boga.

Jesteśmy odpowiedzialni za szukanie osób, które poprowadzą nas w uczniostwie i w naszym powołaniu.

Każdy z małżonków powinien uznawać, szanować i wspierać rozwój darów i talentów swojego współmałżonka.

Pary powinny nauczyć się jak połączyć swoje dary i talenty i używać ich do wspólnej pracy w zespole (jedno ciało).


  
8.  Domy są przyczółkami pozwalającymi zdobywać zgubiony świat

Małżeństwo i rodzina obrazuje relację Boga i Jego Kościoła.

Liderzy 2=1 są zwyczajnymi małżeństwami pokazującymi działanie mocy Bożej w ich życiu, rodzinie, pracy i domu.

Jesteśmy po to by nauczyć pary jak zdobywać ich sąsiadów, społeczności i inne obszary wpływów.9.  Bóg patrzy na rodzinę przez pryzmat pokoleń

Decyzje i działania jednego pokolenia wpływają na następne.

Pokolenie ma moc by w Jezusie przerwać przekleństwo pokoleniowe.

Pokolenie ma zdolność by rozpocząć pokoleniowy przekaz błogosławieństwa.

Chrześcijanie powinni myśleć i planować z myślą o pokoleniach.10.  Jesteśmy armią

Mamy cel i misję

Musimy uznawać duchowy autorytet by móc być autorytetem dla innych.

Musimy rozpoznawać i uznawać różne role osób służących w armii.

Musimy z poświęceniem walczyć aż odniesiemy zwycięstwo.

Nie jesteśmy pojedynczymi wojownikami, którzy wybierają z kim, kiedy i gdzie będą służyć.